Univé project NOFIYC - detectie & (early) warning van schoortsteenbrand - de slimme schoorsteen

 

Univé project NOFIYC – detectie & (early) warning van schoortsteenbrand – de slimme IoT schoorsteen

Project NOFIYC

Vorig jaar heeft Univé deelgenomen aan een Business Challenge georganiseerd door de Kamer van Koophandel. De KvK organiseert deze Business Challenges om het grootbedrijf en corportations makkelijker in contanct te brengen met MKB-ers en Startups. Wij hebben samen met 10-tallen andere kleine bedrijven ook deelgenomen. Tijdens deze Business Challenge heeft Unive ervoor gekozen om ons samen met Fluctus Industrial Design & Engineering en Studio Mango te betrekken in hun ambitie voor “No Fire in Your Chimney”. Daaruit is het projectinitiatief NOFIYC voortgekomen geïnitieerd door het Innovatieteam van Univé.

Met dit innovatieproject wil Univé nagaan welke praktische en technische (on)mogelijkheden er zijn om het risico op schoorsteenbrand te reduceren, zo niet weg te nemen. Met inzet van Arvid Hendriks vanuit zijn bedrijf QManagement, zijn we een samenwerking voor dit project aangegaan. Een samenwerking met 3 kleinere partijen en een samenwerking met Univé.

Uiteindelijk zijn er 3 lijnen die worden gevolgd in de eerste verkennende fase van dit project:

 1. Wat zeggen de deskundigen over de ambitie on in/rond de schoortsteen te gaan meten wat de kritieke factoren zijn die een schoorsteenbrand veroorzaken?
 2. In welke mate zijn er ervaringen uit het verelden en patenten die blokkerend zijn voor het kunnen ontwikkelen van een mogelijke technische oplossing?
 3. Op welke wijze kunnen we zaken meten als schoorsteentemperatuur en kachel uitlaattemperatuur, stookgedrag en in hoeverre kunnen we daarmee waarschuwen voor schoorsteenbrand en misschien zelfs voorspellen?

Rol en bijdrage van ICR3ATE Digital Makers Lab

Wij ondersteunen dit project met vooral een bijdragen voor die 3de lijn

 1. Op welke wijze kunnen we zaken meten als schoorsteentemperatuur en kachel uitlaattemperatuur en stookgedrag?

Benodigde technieken

Concreet wordt de volgende onderdelen beoordeeld in deze eerste fase:

 • meten van hoge temperaturen bij kacheluitlaat op een niet invasieve manier (met contact of middels b.v. infrarood)
 • meten van hoge temperaturen bij schoorsteenuitlaat op een niet invasieve manier (en die een brand kan doorstaan)
 • gebruik maken van sensor technologie die in de schoorsteen wordt aangebracht
 • nagaan of en zo ja in welke mate IoT data overdracht mogelijk is vanuit een metalen schoorsteen kanaal
 • nagaan welke veriëteit er bestaat aan kacheluitlaten waardoor er meer soorten temperatuursensoren nodig zijn dan één standaard type

Toekomstige mogelijkheden

Hoewel het project op het moment van dit schrijven nog loopt, is er al wel een bepaald beeld aan het ontstaan:

 • de variatie in kachels is erg groot; dat bemoeilijkt één universele oplossing
 • de hoeveelheid parameters die het risico op schoorsteenbrand bepalen is vrij hoog; dat maakt een voorspellend karakter erg uitdagend
 • menselijk stookgedrag met keuze voor brandstof (soort, droog / nat) en moment van stoken (wel / niet bij mist), de vorm van stoken (hoge temperatuur opstoken voor creosoot verbranding) is een erg bepalende factor
  • en juist deze elementen zijn niet allemaal even eenvoudig te meten.

Meer informatie?

Er is momenteel geen project Web-site. We zijn met dit project wel opgenomen in een een uitzending van 1Vandaag. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over een IoT toepassing als deze.

Interessant?