‘Things in the Valley’ – initiatief voor een Open IoT netwerk in de FoodValley

Vanuit ICR3ATE | Digital Makers Lab is het initiatief genomen om na te gaan of het mogelijk is om een Open IoT netwerk in de FoodValley te realiseren o.b.v. The Things Network. Er is de projectnaam ‘Things in The Valley’ aan meegegeven.

Beeldmateriaal ter illustratie – eigendom van IBM

Wat is het idee?

Het Open community gedreven The Things Network (TTN) gaan uitrollen voor gehele regio FoodValley.

regio FoodValley
regio FoodValley

Dat betekent:

 • ~500 km2 gebied
 • max. 100 gateways, waarbij er gestart wordt met ~15-20 stuks
 • 100% dekking op termijn
 • in ~3 jaar

Waarom zou je het willen?

Internet of Things gaat een grote vlucht nemen volgens analisten. Dat zie ik ook uit eigen waarneming. Echter bij de realisatie van een nieuw netwerk is er altijd het kip-ei probleem: zonder netwerk geen nieuwe toepassingen, zonder nieuwe toepassingen geen netwerk. Om dit te doorbreken is het van belang om een klein IoT testbed aan te leggen zoals in de Achterhoek.

Daarmee is de belangrijkste motivatie genoemd voor dit initiatief:

 • Testbed creëren voor IoT toepassingen
 • Realisatie van Open IoT netwerk met en voor TTN Professionals & Onderwijs
 • FoodValley in vroege fase kennis kunnen laten maken met IoT voor b.v. Agrarische sector
 • Kennis en ervaring herbruikbaar maken voor TTN Community / andere regio’s

Waar staan we en wat willen we?

Vanuit ICR3ATE | Digital Makers Lab is er in mijn zakelijke netwerk een oproep gedaan aan professionals om hier aan mee te willen werken. Daarvoor is er nu een groepje van 5 mensen dat zich ervoor wil inzetten.

Daarvoor is een eerste projectidee gemaakt middels een mindmap:

Op dit moment heeft ICR3ATE | Digital Makers Lab twee casussen liggen die direct gebruik zouden kunnen maken van TTN in FoodValley. Hoewel ICR3ATE | Digital Makers Lab een startup is, worden voor dit initiatief de uitgangspunten van TTN volledig onderschreven en onvoorwaardelijk gehanteerd:

 • Open netwerk en data
 • Community gedreven
 • Geen verdiensten op netwerk en transport

Kosten

Met gehanteerde uitgangspunten bedragen de directe kosten voor dit projectinitiatief 75K. Te weten:

 • Uitgaande van:
  • 500 km2 grondgebied,
  • dekking 100%,
  • Bereik buitenstation = 5 km2
  • Lorank8 gateway: €500 incl. externe antenne
  • Na 1 juli: daalt prijs gateway naar ~ €350 voor TTN exemplaar incl. externe antenne
  • Subtotaal max. 50K
 • Additionele kosten:
  • PR,
  • reiskosten,
  • ICT,
  • aansluiting op zakelijke locaties
  • projectkosten/meetings
  • Subtotaal max. 25K
 • Totaal: 75K maximaal

Om deze kosten gedekt te krijgen worden fondsen en sponsoring gezocht bij het regionale en belanghebbende bedrijfsleven, onderwijs en de regio FoodValley.

Ambitie en aanpak

In de mindmap is al iets te lezen over de aanpak. Je kunt ook lezen dat we niet een enkele locatie/gebouw/site als scope hebben, maar nadrukkelijk een heel geografisch gebied. Dat maakt ook dat we het als een project willen aanpakken en dat een projectteam nodig is.

In onze aanpak willen we nadrukkelijk ruimte geven aan “meedraaiers” vanuit andere regio’s (in Gelderland/Utrecht/Brabant), die de eerste ervaringen die we opdoen, vervolgens meenemen naar hun eigen werkgebied. Daarvoor heb ik zelf contacten vanuit Achterhoek, Utrecht en KAN. Ik heb zelf geen ambities om die gebieden te gaan TTNen!

Samen werken of samenwerken?

Samen werken of samenwerken aan dit project? maar wat graag. Met name grootschalig uitrollen waar ik vanuit m’n ICT achtergrond ervaring mee heb, is een vak apart. Heel veel voorbereiding en secure uitvoering.

Als ambassadeur voor The Things Network ben ik o.a. betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van dit Community IoT Netwerk.

Manfred van der Voort BaE – Founder and CTO

“Senior Consultant IoT& IT, 3D Printing / AM & Smart Manufacturing”

Meer weten?

Wie wil sparren over onze aanpak of meer wil weten, neem gerust contact op met me. Wie wil deelnemen evenzeer.

Bel daarvoor met Manfred van der Voort op 06-23368673, of stuur een e-mail.

Kijk ook op de gloednieuwe TTN Food Valley Community pagina. Daar kun je je aanmelden als je wilt deelnemen, wilt leren wat IoT / TTN is of wilt meedraaien in het project.

Wageningen, april 2016

TTN Food Valley Community

The Things Network

We are building a global open free crowdsourced long range low battery IoT data network.

Projectresultaten

Digital Makers Lab on Twitter

Wageningen / #Veenendaal / #Ede, The Netherlands – Looking for a team? @thethingsntwrk https://t.co/Wn9zG5dh9l #IoT

 

Digital Makers Lab on Twitter

Buitenantenne voor #LoRa Gateway #Wageningen werkend. Hoe zou bereik @thethingsntwrk nu zijn in #regioFoodValley ?

Digital Makers Lab on Twitter

IoT keten van #Node t/m Backend @thethingsntwrk werkend via Gateway #Wageningen. Node = @SODAQboards #Autonomo

Digital Makers Lab on Twitter

BusinessModelCanvas inzetten voor #IoT? Ja, in de #Workshop ‘The Art of conecting Things’ https://t.co/sqlVd9hfDf