Achtergrond

ICR3ATE | Digital Makers Lab

Maker movement

Het rapid prototyping concept van het Digital Makers Lab speelt in op verschillende technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Eén van die ontwikkelingen betreft de zogenaamde ‘Maker beweging’. ofwel ‘Maker movement’. Over dit thema is een boeiende documentaire gemaakt, waarvan de trailer hieronder te zien is:

De nieuwe makers

Ook de VPRO heeft in 2014 met een Tegenlicht documentaire aandacht besteed aan dit fenomeen onder de titel ‘De nieuwe makers’.

Rapid Prototyping

Rapid Prototyping is een bijzondere manier van productontwikkeling, waarbij ontwerpen, maken, ontdekken, leren en snelle resultaatvorming hand in hand gaan. In onderstaande video brengt Tom Chi van Google X ervaringen en inzichten over op een aantal startups. Het Google Glass project wordt aangestipt.

“Doing is the best type of thinking.” – Tom Chi

Bron: SU Labs Startup Accelerator

Prototypes, not Powerpoints

Een erg inspirerende TEDxGhent lezing over de waarde en betekenis van een prototype bij de ontwikkeling van een technisch product onder de titel: ‘Prototypes, not Powerpoints’. Het verhaal is vooral interessant omdat op een geloofwaardige manier wordt getoond hoe de huidige jonge generatie de relatief goedkope Digital Making tools kan benutten voor het maken van een Prototype.

Open Source Hardware

Massimo Banzi helped invent the Arduino, a tiny, easy-to-use open-source microcontroller that’s inspired thousands of people around the world to make the coolest things they can imagine — from toys to satellite gear. Because, as he says, “You don’t need anyone’s permission to make something great.”

TEDxBoulder – Nathan Seidle van Sparkfun Electronics – How Open Hardware will Take Over the World

3D Printing

3D Printing is de laatste jaren enorm populair geworden in de consumenten wereld. Het is een technologie die tot de verbeelding spreekt, mede omdat je direct kunt zien hoe laagje voor laagje een object, een thing, wordt opgebouwd. In onderstaande video wordt duidelijke gemaakt wat 3D Printen via FDM precies is. Er zijn veel meer processen dan FDM, maar deze is het meest bekend geworden in de media.

3D printing has struggled to deliver on its promise to transform manufacturing. Prints take forever, parts are mechanically weak, and material choices are far too limited. That’s because current 3D printing technology is really just 2D printing, over and over again. CLIP — Continuous Liquid Interface Production — is a breakthrough technology that grows parts instead of printing them layer by layer. CLIP allows businesses to produce commercial quality parts at game-changing speeds, creating a clear path to 3D manufacturing.

3D Print processen en materialen

Hoewel 3D Printen een naam is die doet vermoeden dat het om één soort procedé gaat, is niets minder waar. 3D Printen is een verzamelnaam weermee veel verschillende soort maakprocessen voor verschillende materiaalsoorten wordt aangeduid. Om het overzicht te houden, is er voor het Nederlandse taalgebied een prachtige Web-site ontwikkeld.

Onderstaand overzicht laat in één oogopslag zien welke Additive Manufacturing processen er nu beschikbaar zijn in de vorm van 3D Printing. Hierin staan vooral de merken getoond van de professionele/industriële 3D Printers.

Additive Manufacturing proces overview
Copyright: Noah Fram-Schwartz – posted on https://www.linkedin.com/pulse/different-types-additive-manufacturing-noah-fram-schwartz

Laser cutting

In een professioneel Makers lab is een laser snijder aanwezig om verschillende materialen te kunnen uitsnijden uit een plaat. Denk bijvoorbeeld aan kunststoffen, hout en metaal. Een laser snijder is een uitstekend apparaat om tweedimensionale vormen te kunnen snijden, waarbij er nauwelijks materiaalverlies en vervorming plaatsvindt. Dat maakt het apparaat geliefd bij makers. Serieuze lasersnijders kunnen alleen maar veilig bediend worden na een zorgvuldige instructie, omdat ze niet geheel zonder gevaar zijn.

CNC Routing

Met een CNC-router (computer numerical control) kunnen vormen in 3D worden gemaakt door materiaal weg te halen uit een solide vorm/blok. Dat kan in hout, kunststof en zacht metaal zoals aluminium.

In onderstaande promo video wordt een demo gegeven van een semi-professionele CNC router voor makers. Deze video is een onderdeel van de Kickstarter campagne die gesteund is door ICR3ATE | Digital Makers Lab. Ondertussen is de EVO-ONE geleverd en in gebruik genomen.

Regio Food Valley

De Food Valley staat voor een onbegrensd concept van kennisontwikkeling en innovatie. De kiem ligt echter in de regio. De regio Food Valley legt zich toe op het versterken van de regio die een deel van de provincies Gelderland en Utrecht beslaat. Dat is een antwoord op de Food Valley Ambitie 2020, opgesteld door Wageningen UR, Rabobank, Oost NV en Biopartner.

Met kennis over food als bindmiddel is de regio een aantrekkelijke vestigingsplaats voor food-gerelateerde kennisintensieve bedrijven en kennisinstellingen. Dat brengt een goede werkgelegenheid in de agrofoodsector, maar bijvoorbeeld ook bij ICT-bedrijven en in de logistieke sector. Deze clustering biedt kansen voor de hele regio en onderwijsmogelijkheden die hierin excelleren.

csm_NL_afstand_neutraal_f0bbf66c29

What’s next in manufacturing?

Autodesk is als leverancier van CAD software (computer aided design) bezig zichzelf te herpositioneren als reactie op een aantal maatschappelijke en economische ontwikkelingen, waar ICR3ATE ook op inspringt. Bijgaande Infographic geeft een mooi beeld ervan.

autodeskwhatsnextinmanufacturing

Zie ook de bijbehorende website voor een uitgebreide toelichting.